Speerpunten

  1. De raad wil kleine kwaliteit in zijn geheel waarborgen door het een hoge prioriteit te geven. De raad vindt het belangrijk dat iedereen kan werken in de juiste huisvesting, met genoeg voorzieningen en de ruimte die hij nodig heeft.
  2. De raad vindt de kwaliteit onderwijs en de organisatorische werkdruk belangrijk.
  3. De raad vindt het belangrijk om de betrokkenheid van de student bij zijn studie te bevorderen /vergroten.